O fundacji

Regionalna Fundacja Rozwoju „SERCE” powstała w lipcu 2004 r. z myślą, by nieść pomoc, troszczyć się i wspierać dzieci i młodzież pochodzącą z rodzin wielodzietnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Poprzez swoje działania chcemy wyrównywać szanse edukacyjne,kulturalne i życiowe młodych ludzi.

Fundacja ma zasięg ogólnopolski, jednak zasadniczą działalność skupia na terenie powiatu kolbuszowskiego.

Główne cele fundacji to:

  • troska o wychowanie i edukację dzieci i młodzieży
  • promowanie ambitnych, szczególnie uzdolnionych i wybijających się w nauce uczniów i studentów
  • promowanie idei wolontariatu i postaw altruistycznych
  • wsparcie osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

nr konta: 64 1140 1225 0000 5350 6500 1001

nr funduszu stypendialnego: 37 1140 1225 0000 5350 6500 1002

 

1 styp

 

 

 

– za wszystkie wpłaty 1%  i darowizny

– za wspieranie naszych działań, akcji, projektów i programów

– za pomocną dłoń wolontariuszy

Dane teleadresowe

Regionalna Fundacja Rozwoju „Serce”

ul. Handlowa 2a
36-100 Kolbuszowa

tel. (017) 22 74 005

e-mail: fundacja_serce@op.pl,
fundacja@fundacjaserce.org

KRS: 0000214559